1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Place 1

Viktoriya

Place 2

Valeriya

Place 3

Irina

Place 4

Ekaterina

Place 5

Tat'yana

Place 6

Anna

Place 7

Yuliya

Place 8

Inna

Place 9

Anna

Place 10

Ekaterina

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100