1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Place 1

Viktoriya

Place 2

Nataliya

Place 3

Anna

Place 4

Irina

Place 5

Alena

Place 6

Ekaterina

Place 7

Natal'ya

Place 8

Yuliya

Place 9

Natal'ya

Place 10

Yuliya

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100